Årets første arbeidsdag opskrifter

Årets første arbeidsdag

Årets første arbeidsdag

Så det blir bare en liten oppskrift på en vegetarsuppe som varmet på åretsførstearbeidsdag. I dag har det vært mye å gjøre, og det er fortsatt en del igjen